Aldi bereko ingeniaritza eta prototipoak

Bezeroekin elkarlanean, hauek funtzionalitatea ezagutzen dutelako eta guk prozesuak ondo baino hobeto ezagutzen ditugulako, hainbat koste murriztea lor dezakegu (produktu eta herramentalena, adibidez, material kopuruaren murrizketa, akabera operazioak desagertzea, e.a.).

Bestalde, prototipoak landuz epe motzekin jokatzeko aukera eskaintzen digute, serieko ekoizpen baten arriskuak aurreikusi eta saihesteko helburuarekin.